BAN POLICY

 1. Spam = Först en varning, om fortsatt muta 3h
 2. Massivt spam = Först en varning, om fortsatt muta 5h
 3. Caps spam = Först en varning, om fortsatt muta 5h
 4. Spam med svärord = Först en varning, om fortsatt muta 5h
 5. Spam med svärord och caps = Mute 12h
 6. Massivt spam med caps = Först en varning, om fortsatt mute 12h
 7. Massivt spam med svärord = Först en varning, om fortsatt mute 1d
 8. Massivt spam med caps och svärord = Mute 2d
 9. Flöda chatten/onöd iga tecken = Först en varning, om fortsatt mute 6h
 10. Hackusate = Först varning, om fortsatt mute 12h
 11. Anklagar staff för abuse  = Mute 5h
 12. Caps = Först en varning, om fortsatt mute 5h
 13. Ovårdat språk = Först en varning, om fortsatt mute 5h
 14. Frågar om ens staffansökan = Mute 6h
 15. Frågar efter rank = Mute 1d
 16. Grovt ovårdat språk = Mute 3d
 17. Respektlös mot staffs eller spelare/kränka någon = 30d ban
 18. Lyssnar inte på staffs = Först varning, om fortsatt 3d ban
 19. Spam i form av commands = Först varning, om forsatt 1d ban
 20. Pratar om andra servrar, nämna är OK = 15d ban
 21. Reklam = 60d ban
 22. DDoS hot = 30d ban
 23. Mordhot = 7d ban
 1. Olämpligt skin = Först varning, om fortsatt 3d ban
 2. Rasistiskt/Nazistiskt/Homofobiskt uttalande eller skin = 7d ban
 3. Olämpliga/Rasistiska/Nazistiska/Homofobiska namn = 7d ban (Tills man bytt, om man byter = unban. Har man blivit bannad av denna anledning FÅR man logga in med sitt alt)
 4. Användning av mindre glitches/buggar/exploitar medvetet = 7d ban
 5. Användning av större glitches/buggar/exploitar medvetet = 30d ban
 6. Aktivt samarbetar med fuskare = 15d ban
 7. Teaming in FFA = Först varning, om fortsatt 3d ban
 8. Hacks = 50d ban
 9. Inside = Permanent ban hela säsongen.
 10. Användning av automatisk farm = Först varning, om fortsatt 7d Ban
 11. Sälja eller köpa föremål inne på servern för riktiga pengar = Permanent Ban

*VI FÅR GÖRA UNDANTAG OCH STRAFFA LÄNGRE/KORTARE BEROENDE PÅ FALLET