Användarvillkor:

OverSizeNetwork’s Användarvillkor är följande:

För att få spela på vårat nätverk måste du godkänna detta. Du godkänner detta genom att joina vårat nätverk och så länge som du är inne på vårat nätverk eller har joinat någon gång godkänner du allt som står här och detta avtal.

Ban eller avstängning

Vi har rätt att stänga av en användare från våra tjänster med eller utan anledning. Vi bannar dock sällan om det inte finns anledningar. Vi har ingen alls skyldighet att ta bort din ban/avstängning. Men om du anser att du har blivit fel eller orättvist avstängd så maila oss på; support@oversizenetwork.com. Vi har också rätten att ta bort en spelares straff med eller utan anledning.

Donationer

Notera att allting i våran server shop bekostas på donationer och dessa donationer är av fritt val, vilket betyder att du inte har någon rätt till återbetalning, återköp och att konsumentköpslagarna inte gäller vid donationer. Pengarna vi får in på donationer går till våran server drift, vi har dock ingen skyldighet att lägga alla donationspengar på det, eller några alls. Notera att sakerna du får i spelet av donationerna är som tack för att du har donerat, och att det inte är ett köp. Vi har fortfarande rätten att stänga av dig även om du har donerat till servern. Än en gång, vi har ingen skyldighet att återbetala under några somhelst omständigheter, vi har också rätten att ta bort din rank, men det skulle vi mest troligen aldrig göra.

Du måste vara 18 år när du utför en donation till vårat nätverk, om du ännu inte har åldern 18 måste du ha målsmans tillstånd för att utföra en donation till oss.

Förlorad data eller nollställning av servern

Vi har våran rätt att nollställa servern med en ny karta eller ta bort vissa av våra tjänster. Vi har ingen skyldighet att varna våra spelare ifall något av detta skulle hända, men mest troligen skulle vi meddela och varna våra spelare för detta. Ifall/när detta händer så har vi ingen skyldighet att återge allt man samlat på sig.

Användardata

Vi har rätt att spara din information (det vill säga IP etc.) som vi får av att du joinar. Denna information får vi göra vad som helst med, vi får ge ut den och vi får sprida den. Detta är dock saker som vi aldrig skulle göra, men vi har rätten till att spara den och använda den till det vi vill.

Personal

Vi har rätt att göra vem som helst på servern en staffrank, eller en så kallad personalrank, det vill säga, ”Builder”, ”Helper”, ”Mod” och ”Admin”. Vi har också rätten att sparka, avstänga eller nedgradera en staff, vi behåller oss också rätten att göra detta med eller utan anledning.

Buggar

Om du skulle hitta en bugg är det din skyldighet som spelare att rapportera en bugg till oss, ifall du inte skulle göra det så har vi rätt att banna/stänga av dig från servern. Det görs för att få servern så buggfri som möjligt. När vi säger bugg menar vi även glitchar och exploits.

Nedstängning av servern

OverSizeNetwork kommer inte finns för alltid även om vi vill det. Om servern stänger ner har vi som sagt, inte skyldighet att återbetala eller återgälda något.

Regler

Det är din skyldighet som spelare att ha koll på våra regler.

Sveriges lagar

Kom ihåg att alla Sveriges lagar även gäller här på OverSize, och allt som har med OverSize att göra, det vill säga, våran teamspeak, våran server och våran mail. Alla lagbryten som sker hos OverSize kommer att polisanmälas.

Förändringar

Vi har rätt att ändra vad som helst, var som helst. Det vill säga att vi har rätt att ändra dessa villkor, våra regler, våran ban policy, våra tillåtna mods, våran buycraft, vårat donationssystem när som helst. Vi har också rätten att ändra vad som helst på vårar minecraft-nätverk, och våran teamspeak-server. Ifall vi skulle ändra något har vi ingen som helst skyldighet att ge en kompensation, återbetala eller återgälda något alls.